none

Vi är samtalsterapeuter på Psykoterapimottagningen Integrativ Hälsa

Marie Swartling Philip

Med. mag. Beteendevetenskap, Mindfulnesslärare MBSR och MSC samt samtalscoach

Nina Odelius

Steg 1-utbildad samtalsterapeut, Stressterapeut, leg hälso- och sjukvårdskurator

Cecilia Bergstrand

Diplomerad massör, coach och personlig tränare

Sandy Monteiro

Steg-1 terapeut i KBT, organisationskonsult och föreläsare

Vi är psykoterapeuter på Integrativ Hälsa

Leena Källqvist

Legitimerad psykoterapeut, legitimerad sjuksköterska och symboldramaterapeut

Jan Aronsson

Legitimerad existentiell psykoterapeut och lärare samt handledare i psykoterapi

Kerstin Åkerlund

Legitimerad psykoterapeut, auktoriserad handledare och lärare i psykoterapi

Kristofer Wikstad

Legitimerad Psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare.

Skånegatan 97

Här hittar du Skånegatan 97 🙂