none

Komplex traumatisering och dissociation

Denna kurs i komplex traumatisering och dissociationvänder sig till grundutbildade inom hälso- och sjukvård, men också till dem som har ett intresse att fördjupa sin kunskap kring trauma.

Kursen handlar om psykisk traumatisering ur ett brett perspektiv, med särskilt fokus på komplex traumatisering och dissociation. Traumafokuserad behandling kommer belysas ur olika perspektiv, och differentialdiagnostiska överväganden vid komplex problematik presenteras och problematiseras.

Johanna Brynielsson är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoterapihandledare och specialist i klinisk psykologi. Hon har varit verksam inom psykiatrisk öppenvård sedan 20 år med specialisering inom utredning och behandling av komplex traumatisering och dissociation.