none

Diagnostik med stöd av DSM och gott omdöme

Jörgen Herlofson har varit huvudansvarig för översättningarna till svenska av fickutgåvorna av böckerna i DSM-systemet* sedan början av 1980-talet. Den senaste versionen, Mini-D 5, utkom på svenska i december 2014. Jörgen håller sedan många år tillbaka kontinuerligt utbildningar kring tankarna bakom DSM, möjligheter och begränsningar med manualen, framtida utveckling inom området diagnostik med ett fokus på personcentrerad diagnostik och hur det diagnostiska samtalet kan utformas personcentrerat. Från och med våren 2018 kommer Jörgen att hålla utbildningsdagar med rubriken “Diagnostik med stöd av DSM och gott omdöme” med följande upplägg:

  • Kortfattad historisk tillbakablick kring psykiatrisk diagnostik
  • Tankarna bakom DSM – möjligheter och begränsningar
  • Nyheter/förändringar i DSM-5
  • Personcentrerad diagnostik och hur det diagnostiska samtalet kan utformas personcentrerat
  • Teman av särskilt intresse som t ex autism, ADHD, PTSD, bipolär II, borderline, kontextens betydelse

UTBILDARE: Jörgen Herlofson är läkare, specialist i psykiatri och psykoterapeut och har psykiatrisk diagnostik och personcentrerat arbetssätt som intresseområden. Förutom översättningarna av DSM-systemet är han huvudredaktör för läroboken Psykiatri, har skrivit MiniPsykiatri och har nu senast varit medförfattare i boken Personlighetssyndrom: kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling

* DSM står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders och produceras av The American Psychiatric Association (APA). Fickhandboken Mini-D är en sammanställning av diagnostiska kriterier enligt DSM.