none
Tina Gloaguen

Tina Gloaguen

Kost- och hälsopedagog för mat och ätbeteende

Tina har en lång erfarenhet av att jobba med människor och specifikt med dagens hälsoproblem bundet till kost,vikt och levnadsvanor, först i Frankrike och sedan år 2000 i Sverige.

”Att leva med maten – En relation för att må bra” är hennes ledord och hon arbetar med livssituationer ur ett större perspektiv. Det är genom en bättre förståelse för de underliggande orsakerna som ligger bakom en övervikt eller ett osunt ätbeteende som vi hittar de rätta lösningarna och som möjliggör hållbara förändringar. Att bli slav under felaktiga tankemönster, känslomässigt ätande, inre och yttre stress är bara några bitar som hon arbetar med”.

 

Med 28 år i Frankrike tar hon med sig delar av den franska mat- och levnadskulturen som vi kanske har tappat bort i dagens stressiga samhälle och därmed ser Modevi metoden dagen som utgör basen i hennes olika arbetsområden. Att tillåta maten få hitta sin rätta plats och funktion i livet utan negativa värderingar gör Modevi mer som ett levnadssätt än en metod där maten blir grundpelare i ett större sammanhang som är ditt liv.

Skandiet Hälsocenter (skandiet.se)

VOP (viktopererad.se)

info@tinagloaguen.se

Inriktning

 • Överviktsproblematik
 • VOP obesitaskirurgi, rehabilitering och eftervård
 • Kost- och ätbeteende
 • Holistisk behandlingsmetod
 • Livsstilförändring

Utbildning

 • Dietistutbildning (3 år), Frankrike
 • Projektledning, Frankrike
 • Laboratorieassistent mikrobiolog, Sverige

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Franska
 • Engelska