none
Sandy Monteiro

Sandy Monteiro

Steg-1 terapeut i KBT, organisationskonsult och föreläsare

” Jag har en stark tro på att förändringsprocesser börjar inifrån oavsett om det är den enskilde klienten jag har framför mig eller ett företag med flera involverade. Det är just det som är det bästa med mitt jobb – att jag få vägleda mot tillväxt och lita på processen.”

Sandy är yrkesutbildad Socialpedagog och har genomgått Psykoterapeutisk grund med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning steg 1. Hon har även utbildning i civilrätt, MI, komplex PTSD, återfallsprevention samt organisation och ledarskapsutveckling med inriktning mot kvinnligt ledarskap. Förutom evidensbaserade metoder inom KBT-paraplyet använder hon även symbolpedagogik med inriktning musik och bildterapi. I sitt arbete har hon sett att kreativitet i behandlingsarbetet har en mer djupgående effekt på tillfrisknandet vid psykisk ohälsa.

Utifrån sin utbildning inom organisation och ledarskap och riktar sig Sandy även till ledare och chefer som vill förbättra sin position, inte bara i sin yrkesroll utan även i sig själv i förhållande till sin chefs- och ledarroll. Med denna kunskap och kompetens skapade hon ett 10 veckors program för medarbetare inom det internationella företaget PWC-Poland – Financial Crime Unit, där syftet var att stärka ledarskapet vid ytterst komplexa situationer. Samarbetet sker fortfarande idag och har resulterat vidare i ett samarbete med AML (Anti-Money Laundrey) i England. 

Sandy har arbetat med människor både ideellt och yrkesmässigt i 11 år. Vid sidan om som terapeut och internationell konsult arbetar hon som lärare på Väddö Folkhögskola och utbildar yrkesverksamma inom kriminalvården, SIS-Institutioner, HVB-hem, skolor och social- och akutpsykiatrin. Hon har även föreläsningsuppdrag via Yrkeshögskolan Campus Nyköping inom ämnena psykiatri och metod. Som psykosocial konsult handleder och utbildar Sandy både den enskilde och hela arbetsgruppens processer med fokus på att förbättra den psykosociala miljön samt att stärka den enskildes självkänsla.

Första besöket är GRATIS!

www.sbmconsulting.se

https://www.instagram.com/sbm_consulting_sweden/

Inriktning

 • KBT – Kognitiv beteendeterapi
 • Föreläsning socialt arbete för yrkesverksamma
 • OBM – Organizational Behaviour Management
 • Ledarskaps- och organisationsutveckling (individ alt. grupp)

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Engelska

Utbildning

 • Psykoterapi med kognitiv beteendeinriktning Steg 1 – Sverigehälsan 2 år
 • Organisation och ledarskapsutveckling – Mittuniversitetet
 • Artificiell Intelligens, Elements of AI, Linköpings universitet, Helsingfors universitet
 • MI – Motiverande Samtalsmetodik – Humanova
 • Humanistisk Socialpedagog – Väddö Folkhögskola 2 år
 • Utvecklingspsykologi – Mälardalens Högskola
 • Juridisk grundutbildning civilrätt – Lunds Universitet
 • Komplex Traumatisering och dissociation – Integrativ hälsa
 • Diagnostik med stöd av DSM-IV och gott omdöme – Integrativ hälsa