none
Sandy Monteiro

Sandy Monteiro

Steg-1 terapeut i KBT, organisationskonsult och föreläsare

Sandy är Socialpedagog och har genomgått Psykoterapeutisk grund med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning steg 1. Hon har även utbildning i civilrätt, MI, komplex PTSD, återfallsprevention samt organisation och ledarskapsutveckling.

Sandy har arbetat med människor både ideellt och yrkesmässigt i 11 år. Vid sidan om som terapeut och konsult har hon även föreläsningsuppdrag via Yrkeshögskolan Campus Nyköping inom ämnesområdet utrednings-och behandlingsmetodik där hon utbildar i introduktionsutbildning KBT och psykiatri. Sandy har även arbetat arbetar som lärare på Väddö Folkhögskola och utbildat yrkesverksamma inom kriminalvården, SIS-Institutioner, HVB-hem, skolor och social- och akutpsykiatrin. Som psykosocial konsult handleder och utbildar Sandy både den enskilde och hela arbetsgruppens processer med fokus på att förbättra den psykosociala miljön samt att stärka den enskildes självkänsla.

På mottagningen specialiserar Sandy sitt arbete kring sömnproblematik.

 • Insomningsproblem
 • Sömnproblem relaterat till depression och utmattning
 • Rädsla för sömn och mörker
 • Sömnhälsa
 • Uppvaknande
 • Störd dygnsrytm
 • Mardrömsbehandling.

Inriktning

 • KBT – kognitiv beteendeterapi
 • Utbildare Yrkeshögskola

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

Kontakt

Utbildning

 • Psykoterapi med kognitiv beteendeinriktning Steg 1 – Sverigehälsan 2 år
 • Organisation och ledarskapsutveckling – Mittuniversitetet
 • Artificiell Intelligens, Elements of AI, Linköpings universitet, Helsingfors universitet
 • MI – Motiverande Samtalsmetodik – Humanova
 • Humanistisk Socialpedagog – Väddö Folkhögskola 2 år
 • Utvecklingspsykologi – Mälardalens Högskola
 • Juridisk grundutbildning civilrätt – Lunds Universitet
 • Komplex Traumatisering och dissociation – Integrativ hälsa
 • Diagnostik med stöd av DSM-IV och gott omdöme – Integrativ hälsa