none
Nina Odelius

Nina Odelius

Stressterapeut och avspänningspedagog, steg 1-utbildad samtalsterapeut och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Nina började arbeta som terapeut med specialområde inom stress, utmattning och olika former av livsstilsproblem. Då det ofta visade sig finnas andra typer av bakomliggande präglande faktorer väcktes nyfikenheten även för andra ämnen. Nina byggde därför på sin utbildning med steg 1 inom KBT och Schematerapi. Idag arbetar Nina som samtalsterapeut med både enskilda och par med fokus på våra relationer och våra livsval samt vårt ständiga samspel mellan kropp och psyke. I arbetet har hon specialiserat sig på att se och förstå hur vår bakgrund och våra tidigt inarbetade mönster och antaganden om oss själva påverkar både vår kropp, själ och vårt sätt att interagera med andra. Grunden bygger på allas inneboende resurser som med hjälp och vägledning kan bli mer tydliga och hjälpa dig eller er framåt.

Nina arbetar också med grupper och föreläsningar och kan skräddarsy ett program för dig, din grupp eller ditt företag. Hon jobbar med psykosociala processer kopplat till stress och livsstil i yrkesliv såväl som privat.

Som hälso- och sjukvårdskurator har Nina arbetat främst med stöd- och krissamtal för patienter med sjukdomen ME (myalgisk encefalomyelit). Detta är en patientgrupp som Nina även fortsättningsvis kommer att arbeta med i olika former av insatser, både för den drabbade patienten och dennes närstående.

Nina arbetar empatiskt, engagerat och på ett respektfullt sätt för att ni tillsammans ska finna en väg framåt i behandlingen. Målet för Nina är alltid att du ska uppleva att du med trygghet som grund har fått hjälp och stöd mot fungerande relationer såväl som ett bra inre och yttre liv.

Kontakt

Inriktning

* Integrativt samtalsstöd
* Psykosomatik
* Systemisk grund
* KBT
* Schematerapi

Medlemsskap

* Beteendeterapeutiska föreningen
* Stödgrupp för utmattade

Språkkunskaper

* Svenska
* Engelska

Utbildning

* Legitimerad socionom
* Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
* Steg 1-utbildad samtalsterapeut med KBT-inriktning
* Diplomerad Stressterapeut och Avspänningspedagog
* Diplomerad coach I ekonomi- och livsstilsfrågor
* Pågående utbildning inom schematerapi