none
Leena Källqvist

Leena Källqvist

Legitimerad psykoterapeut, legitimerad sjuksköterska och symboldramaterapeut

Leena har ett tydligt fokus på individens inneboende kompetens och kraft och individanpassar behandling efter den enskildes utgångspunkt. Hon jobbar enligt principer för personcentrerad vård integrativt utifrån olika kunskapsförståelser i sin egen utövning liksom tillsammans med andra medarbetare på mottagningen. Leena har specialiserat sig på trauma, anknytningstrauman, psykosomatik och komplicerad sorg.

Leena är en varm, engagerad och handlingskraftig terapeut med intentionen att ge patienten något form av verktyg för att hantera sitt lidande redan vid första mötet. Hon är utbildad sjuksköterska, näringsterapeut, kommunikolog och psykoterapeut både i individualterapi, par- och familjeterapi. Leena är en integrativ psykoterapeut och arbetar utifrån en systemisk förståelsegrund för människan, vilket bland annat innebär att psyke, soma och existenstiella frågor inkluderas i terapin. Konkret i behandlingsarbetet innebär det att hon även ser över patientens kost och träningsutövning, och att förändrade vanor ofta blir en del av behandlingen i kombination med psykoterapi. Ofta kan det också innebära att arbeta med de sammanhang individen befinner sig i, vilket kan vara i par relationen, familjen, arbetet eller andra nätverk.

Leena är tränad och skolad i flera psykoterapeutiska metoder såsom exempelvis kognitiva metoder, relationella metoder, symboldrama, metoder för kris och trauma, och jobbar inte enbart med individer utan utifrån sin orientering mot systemteori även grupp, organisationer, större nätverk där konfliktfyllda grupper och nätverk inkluderas.

Leena tar i allt behandlingsarbete alltid sitt avstamp uifrån sin orientering mot systemteori, men använder sig parallellt med exempelvis kunskap och förståelse för anknytningsteorin och självpsykologi.

Inriktning

 • Systemisk
 • Relationell
 • Psykodynamisk

Medlemskap

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Engelska

Utbildning

 • Legitimerad psykoterapeut, Familjeterapi, Ersta Sköndal högskola
 • EMDR-terapeut, IHPU (Institutet för högre psykologisk utbildning)
 • Kurs Komplex traumatisering och dissociation med Johanna Brynielsson
 • Kurs Komplex traumatisering och dess behandlingsmetoder, Expo Medica
 • Symboldramaterapeut, Föreningen för symboldrama/visuell psykoterapi
 • Nätverksledare, Nordiska Nätverksprojekt
 • Steg-1 Utbildning, 2-årig grundläggande utbildning i psykoterapi, Studiefrämjandet
 • Legitimerad sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola
 • Forskarskola, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola
 • Fördjupningskurs i smärta och smärtbehandling, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola
 • Grundläggande Näringslära, Karolinska Institutet (kostrådgivare)
 • Naturläkemedel, Karolinska Institutet
 • Diplomerad massör, Axelssons gymnastiska institut
 • Massörutbildning idrottsmassage, Friskvårdsgruppen
 • Yinyoga lärare, MM Yogastudio