none
Kerstin Åkerlund

Kerstin Åkerlund

Legitimerad psykoterapeut, auktoriserad handledare och lärare i psykoterapi

Kerstin har erfarenhet av arbete som kurator, chef och psykoterapeut i sjukvården. Hon har även arbetat med forskning, handledning och utbildning. En specialitet är att erbjuda familjesamtal när någon i familjen har en allvarlig sjukdom.

Kerstin är socionom, legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, har grundläggande utbildning i KBT och familjeterapi. Hon är även auktoriserad handledare och lärare i psykoterapi. Hon erbjuder både längre och kortare terapier och arbetar primärt med Visualiserande psykoterapi/ Symboldrama som har sin utgångspunkt i människans känslomässiga behov. Kerstin tar idag emot vuxna enskilt. Tar även emot par och familjer för rådgivning samt grupper för handledning.

 

Utbildning

  • Socionom
  • Legitimerad psykoterapeut, psykodynamisk inriktning; Stockholms universitet
  • Grundläggande utbildning i KBT, SAPU
  • Familjeterapiutbildning, Internutbildning Habilitering& Hälsa, Stockholm
  • Auktoriserad terapeut inom Visualiserande psykoterapi/ Symboldrama
  • Emotionally focused couple therapy, EFT, EFT-center Lund
  • Auktoriserad handledare och lärare i psykoterapi, Karolinska institutet
  • Utbildare och handledare i Beardslees familjeintervention, Föra barnen på tal och BRA-samtal. Interventioner då en familjemedlem har en allvarlig sjukdom/ funktionsnedsättning.