none
Jan Aronsson

Jan Aronsson

Legitimerad existentiell psykoterapeut och lärare samt handledare i psykoterapi

Jan Aronsson är leg existentiell psykoterapeut och lärare samt handledare i psykoterapi med lång erfarenhet av att jobba med par och familjer. Jan har dessutom under flera år undervisat på universitet och högskolor och handlett familjerådgivningsbyråer runt omkring i landet. Jan är specialiserad på att arbeta med existentiella teman.

Jan Aronsson, Insikt AB

Kontakt