none
Göran Högberg

Göran Högberg

Legitimerad psykiater, legitimerad psykoterapeut och medicine doktor

Göran har tidigare varit verksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Hans psykoterapi-inriktning handlar om behandling av rädsla och effekter av traumatiska händelser. Den metod han använder är huvudsakligen humörregleringsinriktad kognitiv beteendeterapi, se hr-kbt.se. Han är även utbildad i bland annat psykodrama, ögonrörelseterapi (EMDR) och hypnos. Göran är även en av lärarna vid den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama, se www.psykodrama.se.

Göran arbetar deltid på mottagningen och då huvudsakligen som psykoterapeut, men han samarbetar även med andra behandlare, och då med särskild inriktning på stöd till nedtrappning och utsättning av psykofarmaka. Det handlar oftast om antidepressiv psykofarmaka och där använder han en checklista för att notera effekter, biverkningar och utsättningsreaktioner enligt nedan.

Check-lista-för-biverkningar-för-psykofarmaka-SSR-neuroleptika-juni-2019.pdf