none
Fredrik Holmborg

Fredrik Holmborg

Specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri, certifierad EMDR terapeut, Steg-1 terapeut

Fredrik blev färdig läkare 1989 och har arbetat som barnpsykiatriker sedan 2002. Parallellt med sin läkartjänst har han utbildat sig psykologiskt och traumainriktat. Fredrik erbjuder i första hand traumabehandlingar, men även föräldrastöd, familjeterapi, krissamtal och neuropsykiatriska bedömningar kan erbjudas.

Traumabehandling kan delas upp i stabilisering, resursstärkning och bearbetning och fungerar väl på barn, ungdomar och vuxna. EMDR (Eye Movement Desenssitization and Reprocessing) är en evidensbaserad metod. Bearbetning med EMDR lyfter upp och bearbetar traumatiska händelser som olyckor, dödsfall, övergrepp, men även långvariga missförhållanden som en dålig uppväxt. Även depressioner, fobier, tvång, missbruk och smärta kan behandlas. Psykoterapeutiska samtal och klinisk hypnos kan användas tillsammans med EMDR, men även som självständiga terapiformer.

Ovan är de metoder Fredrik använder. Det som är viktigt för honom är att dessa metoder och hans förhållningssätt kan ge honom en helhetsbild, där fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner blir synliga och han kan därigenom hjälpa dem som söker honom.

Inriktning

 • Trauma
 • Psykosomatik
 • Psykodynamisk
 • Relationell

Medlemskap

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Engelska
 • Spanska (vardagskonversation)

Utbildning

 • Specialistläkare inom barn och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet/Falu Lasarett
 • Certifierad EMDR-terapeut, IHPU/EMDR Europe
 • Grundläggande Psykoterapi utbildning, steg 1, 2 år Stockholms Läns Landsting
 • Grundläggande Hypnos kurs/komplex traumatisering, 2 år, Anna Gerge
 • Certifierad i Rosenmetoden, Axelssons Gymnastiska Institut
 • Högskolekurs i Psykosomatik, Karolinska Institutet(30 hp)
 • Forskningkurs, Dalarnas Forskningråd (15 hp)
 • Ett flertal kurser i olika familjeterapiinriktningar, handledning och KBT