none
Caroline Radetzky

Caroline Radetzky

Socionom, Fil. mag. i socialt arbete och Steg-1 terapeut inriktning barn, unga och föräldrar

Caroline har lång erfarenhet av att arbeta med barn, unga och föräldrar inom olika verksamheter och i olika former så som enskilda samtal, parsamtal och/eller nätverksbaserat. Hon har erfarenhet av socialt utredningsarbete samt behandling inom socialtjänstens öppenvård. Hon har också arbetat som samordnare och kurator på Stockholms Barnahus. Som kurator arbetade hon med krisstöd riktat till föräldrar utifrån att deras barn varit utsatta för olika typer av våldsbrott. Parallellt med den privata tjänsten som samtalsterapeut arbetar hon som familjebehandlare inom öppenvården.

Caroline har ett systemiskt förhållningssätt och tycker om att utgå från anknytningsteorin. Som individ utvecklas vi i relation till vår uppväxtmiljö. Därifrån tar vi med oss beteenden och reaktionsmönster som vi i vuxen ålder kan få bekymmer med. Genom terapi kan vi bli medvetna om de mönster och beteenden vi har med oss som inte längre fyller samma funktion som då vi var barn. Med sådan kunskap blir det lättare att förändra tankar och beteenden och få bättre relationer med till exempelvis en partner, vänner, arbetskamrater och de egna barnen.

Caroline arbetar med Lifespan integration terapi (LI) där hon utgår från din tidslinje som beskriver varje år i ditt liv och kopplar samman obehagliga känslor och dysfunktionella mönster med det förflutna där de hör hemma så att de inte påverkar nuet på samma sätt. Metoden fungerar utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning. Efter denna terapi upplever många att de reagerar mer åldersadekvat i stressade situationer, mår bättre, accepterar sig själva mer och har fått lättare att uppskatta sina relationer.

Jag utgår från att de jag möter är experter på sina liv och jag ser mig själv som samforskare. För mig är det viktigt med feed-back för att kunna möta upp dina behov på bästa sätt.

Till Caroline kommer du för att du vill förstå dig själv och andra bättre, få hjälp att hantera svåra upplevelser och känslor och få stöd i ditt föräldraskap.

Caroline kontaktas enklast på mobiltelefon 073-543 08 87.

Inriktning

  • Life span integration terapi
  • Föräldracoaching
  • Samtalsterapi
  • KBT
  • ACT
  • Mindfulness

Medlemskap

Språkkunskaper

  • Svenska
  • Engelska

Utbildning

  • Socionom med interkulturell inriktning, Mitthögskolan
  • Masterutbildning i socialt arbete med inritning barn, unga, familj och barnrätt, Stockholms universitet
  • Grundläggande psykoterapiutbildning, inriktning, barn, unga, föräldrar, Ericastiftelsen
  • Systemteoretisk familjearbete 1 år
  • Ersta vändpunkten, utbildning till kursledare för barn som anhöriga till föräldrar med missbruk
  • Beardslee familjeintervention
  • MI (Motiverande samtal)
  • Life span integration, Lifespan Sverige
  • Våld i nära relation, Karolinska institutet
  • Signs of safety grundutbidlning samt säkerhetsplaneringsarbete (nätverksarbete inom socialt arbete)
  • Samtal med barn, Karolinska institutet