none
Anna Fant Misic

Anna Fant Misic

Fil. mag. psykologi, Steg-1 terapeut i KBT & PDT

Anna har en magisterexamen i psykologi från Stockholms Universitet och har gått grundläggande utbildning i psykoterapi inkluderande både KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och PDT (Psykodynamisk terapi) vid Karolinska Institutet i Stockholm. Parallellt med tjänsten som privatpraktiserande terapeut går Anna för närvarande sin legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut, också den på Karolinska Institutet.

Anna har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med terapeutiska samtal både med ungdomar och vuxna. Anna är också specialutbildad inom ätstörning och har 8 års erfarenhet av arbete inom ätstörningsbehandling. 

I sitt terapeutiska arbete utgår Anna från ett KBT-perspektiv med tillämpning i evidensbaserad forskning. Det finns även möjlighet att kombinera inriktningarna KBT och PDT till en integrativ terapi. Anna har även en grundutbildning i schematerapi som är en vidareutveckling inom KBT och som fokuserar mer på tidigare erfarenheter och scheman som på olika sätt styr individens fungerande. Varje terapi utformas efter individens problematik och behov, allt för att uppnå ett så gott terapeutiskt arbete och så önskvärda resultat som möjligt.

www.sperakbt.se

Inriktning

 • Kognitiv Beteende Terapi
 • Integrativt perspektiv

Medlemskap

 • Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SFKBT

Utbildning

 • Grundläggande utbildning i motiverande samtal, Karolinska Institutet
 • Schematerapi, Svenska institutet för kognitiv terapi
 • Ledarskap, Stockholms Universitet
 • Basutbildning i Psykoterapeutisk metod, Karolinska Institutet
 • Magisterexamen i Psykologi, Stockholms Universitet
 • Kandidatexamen i Beteendevetenskap, Halmstad Högskola

 

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Engelska