none

På tisdagar har du möjlighet att lunch-Yoga mellan 12 och 13 med Leena. YinYoga passar alla. Du har stor nytta av yinyoga i all annan fysisk träning så väl som om du har ett mer stillasittande vardag. Yinyoga hjälper din kropp utifrån ditt utgångsläge att få bättre cirkulation, mjukhet och rörlighet. Smidighet och rörlighet ökar samtidigt som de inre organen och kroppens energikanaler påverkas positivt. Som sagt; yinyogan passar alla, stel som rörlig, ung som gammal. Boka på https://boka.se/integrativhalsa