none

På grund av den rådande situationen med ökad smittspridning av Covid har vi beslutat ställa in alla träningar på mottagningen tills vidare.